+371 20 22 44 66
Lietotāja konts

Piegāde

  1. 2.       Preču pasūtīšana un piegāde

2.1. Lai veiktu Preču pasūtīšanu Pircējam nepieciešams reģistrēties Interneta veikalā un jāizveido savu lietotāja kontu. Veicot reģistrāciju, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., pircēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un citus nepieciešamos rekvizītus, ja pircējs ir juridiska persona, vai personas datus un savu kontaktinformāciju, ja pircējs ir fiziska  persona. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot uz e-pastu: pasutijumi@ks.lv un/vai zvanot uz telefona numuru + 371 20224466. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

2.2.  Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti šī Līguma 2.1.punktā.

2.3. Vienlaicīgi ar pasūtījuma veikšanu par Preces iegādi, Pircējs izvēlas vēlamo Preces apmaksas veidu:

2.3.1.   Skaidrā naudā. Iespējams norēķināties gan fiziskām, gan juridiskām personām.
Apmaksa tiek veikta skaidrā naudā Preču saņemšanas brīdī Pārdevēja birojā pēc adreses: Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu nov., Latvija, darba laika ietvaros līdz 17:00;

2.3.2.   Ar pārskaitījumu. Fiziskām personām. Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējam uz viņa norādīto e-pastu tiek nosūtīts rēķins. Preces piegāde tiek veikta pēc Preces apmaksas;

2.3.3.   Ar pārskaitījumu. Juridiskām personām. Prece tiek piegādāta pēc pasūtījuma saņemšanas. Gadījumā, ja pasūtījums pārsniedz 70,00 EUR un Pircējs pirmo reizi veic Preču pasūtīšanu un/vai starp nav noslēgts sadarbības līgums, tad pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējam uz viņa norādīto e-pastu vai faksu tiek nosūtīts rēķins. Preces piegāde tiek veikta pēc Preces apmaksas.

2.4. Preces piegāde un minimālais pasūtījuma apjoms.

2.4.1.   Rīga un Rīgas rajons. Prece tiks piegādāta bez maksas līdz nākamās darba dienas plks. 17:00 pēc pasūtījuma veikšanas vai apmaksas saņemšanas. Minimālā bezmaksas piegādes summa ir 60,00 EUR (summā iekļauts PVN). Ja kopējā Preču summa ir mazāka par 60,00 EUR (summā iekļauts PVN), rēķinam būs pievienota summa par Preču piegādi 15,00 EUR  (summā iekļauts PVN) apmērā;

2.4.2.   Visā Latvijas teritorijā. Piegāde tiek veikta ar ekspresspasta starpniecību līdz nākošās darba dienas plks.17:00. Minimālā bezmaksas piegādes summa ir 60.00 EUR (summā iekļauts PVN). Ja Preču summa ir mazāka par 60,00 EUR (summā iekļauts PVN), rēķinam būs pievienota summa par Preču piegādi 15,00 EUR  (summā iekļauts PVN) apmērā.

2.5. Brīvdienās un svētku dienās Preču piegāde netiek veikta. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona Preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē.

2.6. Ja Pircējs nav nodrošinājis 2.5. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar Preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

2.7. Ja piegādājot Preces Pircējam tiek konstatēts, ka piegādātās Preces veidi, apjomi vai kvalitāte neatbilst Pirkuma pasūtījumā norādītajam, Pircējs nekavējoties sazinās ar Pārdevēju un informē Pārdevēju par Preces piegādes nepilnībām.

 

  1. 3.       Maksājumi un norēķinu kārtība

3.1. Interneta veikalā Preces cenas ir norādītas eiro, ar PVN. Pilna pirkuma maksa un piegādes maksa, ja tādu Pircējs ir izvēlējies, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

3.2. Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa apmērs vai Preces vērtība.

3.3. Par pasūtīto Preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, maksājumu karti (MastercardVISAPayPal), iespējams arī norēķināties preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā birojā, pēc adreses: Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu nov. Latvija, darba laika ietvaros no 9:00 līdz 17:00.

3.4. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

3.5. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

3.6. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.