+371 20 22 44 66
Lietotāja konts

Privātuma politika

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā mēs vācam, uzglabājam un izmantojam datu subjektu (turpmāk tekstā – klientu) personas datus.

Ar politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar SIA “Coffee Address” privātuma politiku.

Kas mēs esam

SIA “Coffee Address”, reģistrācijas numurs 40003174017, ir tirdzniecības un kafijas automātu operētājfirma, kura kopš 1998.gada nodarbojas ar tirdzniecības automātu uzstādīšanu un apkalpošanu sabiedriskās vietās.

Rūpējoties par labas kafijas plašāku pieejamību un pagatavošanas ērtību, SIA “Coffee Address” piedāvā arī kafijas automātu nomu, tirdzniecības kafijas un uzkodu automātu uzstādīšanu visā Latvijas teritorijā.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

SIA “Coffee Address” iegūst sekojošus klientu personas datus - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese, attēls (foto un/vai video digitālā formātā), telefonsarunas audioieraksts, bankas kartes informācija.

Kādiem mērķiem dati tiek iegūti un to apstrādes juridiskais pamats

SIA “Coffee Address” apstrādā klientu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese), lai būtu iespējams identificēt klientu un varētu noslēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kā arī lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas paredz konkrēto personas datu apstrādi līguma noslēgšanai. Bez šo personas datu apstrādes nav iespējama pakalpojuma sniegšana. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu apstrāde līguma izpildei, kā arī likumīgais pienākums identificēt personas un izpildīt normatīvo aktu prasības.

Pie SIA “Coffee Address” tirdzniecības kafijas un uzkodu automātiem tiek veikta videonovērošana, kura apstrādā klientu personas datus (attēls). Datu apstrādes mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “Coffee Address” leģitīmās intereses.

SIA “Coffee Address” veic telefonsarunu un autoatbildētājā atstāto paziņojumu ierakstus. Telefonsarunas gaitā un autoatbildētāja pieprasītajā paziņojumā papildus var tikt pieprasīts klienta tālruņa nr., klienta maksājumu kartes pēdējo četru ciparu informācija, ja maksājums automātā ir veikts ar karti. Pieprasīto datu apstrāde tiek veikta ar mērķi identificēt klientu un veikt naudas līdzekļu atgriešanu SIA “Coffee Address” klientiem, kuri pakalpojumu nav saņēmuši. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “Coffee Address” leģitīmās intereses un datu subjekta piekrišana.

SIA “Coffee Address” apstrādā arī klienta sniegtos personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese) gadījumos, kad nepieciešama klienta identifikācija ESPRESSOBLUE lojalitātes programmai, kā arī ar mērķi nodrošināt klientu ar lojalitātes programmas sniegtajām iespējām un sniegtu informāciju klientiem par īpašajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām un dalību preču un pakalpojumu loterijās. SIA “Coffee Address” apstrādā personas datus klienta vecuma noskaidrošanai, jo lojalitātes programma paredzēta tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Reģistrējoties lojalitātes programmai klients apliecina, ka norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Ja klienta dati mainās, tad par to izmaiņu klientam ir nekavējoties jāpaziņo SIA “Coffee Address”. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “Coffee Address” leģitīmās intereses un datu subjekta piekrišana.

Ja datu subjekts vēlas kļūt par SIA “Coffee Address” klientu un vēlas veikt pasūtījumus elektroniskajā vidē, tad mājaslapā www.ks.lv sadaļā Klienta konts reģistrējoties par klientu tiek pieprasīti klienta dati (vārds, uzvārds, e-pasts) ar mērķi identificēt klientu un iegūt informāciju, uz kuru e-pasta adresi klientam sūtīt informāciju par pasūtījumiem. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “Coffee Address” leģitīmās intereses un datu subjekta piekrišana.

SIA “Coffee Address” veic potenciālo darbinieku CV norādīto personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt potenciālā darba ņēmēja atbilstību vakancei. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

SIA “Coffee Address” mārketinga nolūkiem izmanto sīkdatnes. Apmeklējot SIA “Coffee Address” mājas lapu klienta pārlūkprogrammā vai ierīcē saglabāsies sekojošas sīkdatnes:

  • Google Ads - apkopo un nosaka reklāmas ietekmi, kā arī, lai identificētu lietotāju grupas, kas apmeklējušas lapu un radītu tām pielāgotu reklāmu.
  • Google Analytics – katram tīmekļa vietnes lietotājam piešķir unikālu identifikatoru, apkopo statistiku par to rīcību tīmekļa vietnē. Šie dati ir anonīmi.

Visos SIA “Coffee Address” veiktajos datu apstrādes veidos dati tiek iegūti no klienta.

Iegūto informāciju SIA “Coffee Address” apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai šajā privātuma politikā minēto mērķu īstenošanai un nekādā gadījumā klienta sniegtā informācija netiks izmantota citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem.

Personas datu izpaušana

Klienta datu saņēmēji ir SIA “Coffee Address” darbinieki un tās pilnvarotās personas, pats klients un apstrādātāji, ar kuriem SIA “Coffee Address” ir noslēgusi pakalpojuma līgumus, lai varētu izpildīt vienošanos par pakalpojuma sniegšanu klientam. Lai izpildītu savu juridisko pienākumu SIA “Coffee Address” ir tiesības nodot klienta personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to paredz kāds no normatīvajiem aktiem. SIA “Coffee Address” var nodot klientu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kur klienta personas dati tiek apstrādāti

SIA “Coffee Address” apstrādā klientu datus ES/EEZ. Klientu dati netiek apstrādāti vai nosūtīti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Konfidencialitāte un datu drošība

SIA “Coffee Address”  konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu klientu sniegtos personas datus. SIA “Coffee Address” drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi SIA “Coffee Address” darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.

Klientu datiem pieeja ir tikai autorizētiem SIA “Coffee Address” darbiniekiem un SIA “Coffee Address” sadarbības partneriem uz līguma pamata.

SIA “Coffee Address”  reaģē uz visiem klientu iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu klientu iebildumus. Ja SIA “Coffee Address” nereaģē uz klientu iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar klienta personas datu apstrādi, tad klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību par klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis:67223131, E-pasts:info@dvi.gov.lv.

Datu uzglabāšanas termiņš

Klientu personas dati, kuri tiek apstrādāti, lai būtu iespējams identificēt klientu un varētu noslēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kā arī lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas paredz konkrēto personas datu apstrādi līguma noslēgšanai, uzglabājam līdz brīdim, kad ir iestājies normatīvajos aktos noteiktais termiņš, kurš atļauj klientu datu dzēšanu.

Klientu personas dati, kuri tiek apstrādāti pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, tiek apstrādāti līdz brīdim, kad klients izvēlas atsaukt piekrišanu datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.

Videonovērošanas laikā iegūtie dati tiek dzēsti pēc septiņām dienām.

Telefonsarunu un autoatbildētājā atstāto paziņojumu ieraksti tiek dzēsti pēc septiņām dienām.

CV iekļautie personas dati tiek dzēsti pēc sešiem mēnešiem. Ja datu subjekts piekritis, ka viņa kandidatūru var izskatīt arī citām SIA “Coffee Address” potenciālajām vakancēm, tad CV iekļautie dati tiek glabāti līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšana brīdim.

Klientu personas datus, kuru apstrādi nosaka spēkā esošs normatīvais akts tiek glabāti līdz normatīvajā aktā norādītā termiņa beigām un šādi dati pēc klienta pieprasījuma netiks dzēsti.

Klientu tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, klientiem ir sekojošas tiesības:

  • tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
  • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi,
  • tiesības piekļūt personas datiem,
  • tiesības izlabot vai dzēst klientu personas datus no SIA “Coffee Address” sistēmām,

ja vien SIA “Coffee Address” nav tiesiska pamata turpināt klientu personas datu apstrādi.

Ja klients paziņo SIA “Coffee Address” par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad SIA “Coffee Address” atbildēs uz klienta pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Klients var sazināties ar SIA “Coffee Address”, lai iegūtu informāciju par SIA “Coffee Address” rīcībā esošajiem klientu personas datiem, apstiprinātu vai labotu tos. Klientiem ir tiesības pieprasīt dzēst SIA “Coffee Address” rīcībā esošos klienta personas datus.

Klients jebkurā laikā var sazināties ar mums pa tālruni 20224466 vai nosūtot vēstuli uz SIA “Coffee Address” juridisko adresi, vai nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi pasutijumi@ks.lv.

Sazinieties ar mums

 Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “Coffee Address” privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

 

SIA “Coffee Address”

Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
t. 20224466
e-pasts: pasutijumi@ks.lv

 www.ks.lv